top of page

THE BOOKS

 

The Ophir Institute endorses and has published the following books in which we find ourselves in agreement and full support in order to educate our fellow Filipinos. We only request you review the evidence for yourself. Don't just buy Colonial lines because that is what you have been taught but research this out and we believe most will find as we have. 

Photo: Mt. Pico de Loro, Batangas , Philippines. 

The Search for King Solomon's Treasure Timothy Jay Schwab and Anna Zamoranos-Schwab The Periplus of the Erythraean Sea Antonio Pigafetta’s Journal The Cambridge Ancient History The Smithsonian Institute Yale University The Israel Museum The Louvre Museum British Museum Pomponius Mela, Chorographia Flavius Josephus The surueye of the vvorld... Dionysius Periegetes The Voyages and Adventures of Fernando Mendez Pinto, The Portuguese (Cogan) Pliny the Elder (Historia Naturalis) The Philippine Islands (Blair, Robertson) ​Europe and the Far East (Sir Robert K. Douglas, Cambridge University Press, 1904) The Journal of Island and Coastal Archaeology ​The International Journal of Nautical Archaeology The Institute for Maritime and Ocean Affairs History of the Philippine Islands (Antonio de Morga, 1609) ArcheoSciences Journal The Carpenter Report The Field Museum, Chicago Philippine Sociological Review Evolution of Island Mammals The Journal of History (Ronquillo)
AdobeStock_264123668.png
The Search for King Solomon's Treasure

The Lost Isles of Gold and the Garden of Eden | NOV 2020 

ISBN-978-0-578-63422-7 | Library Of Congress Control Number: 1-8432671521

By Timothy Schwab and Anna Zamoranos-Schwab

Foreward by Dr. Grepor “Butch” Belgica, M. Div., D. Min.

Secretary of Religious Affairs, Republic of the Philippines

Get out your explorer hat and prepare for the journey of a lifetime as we travel together to the ancient land of gold. This weighty 388-page case for the Philippines is a life-altering experience every Filipino will enjoy and Bible believers will be astonished at its accuracy in conclusions. It is brimming with credible, significant proofs which any non-partial judge would appreciate. 

Size: 6" x 9"   |   Length: 384 pages  

Category: Non-Ficition: History & Geography   |   Format: Paperback

1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
1200px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png
1024px-Flag_of_the_United_Kingdom_(2-3).
Flag_of_France.jpg
1200px-Flag_of_Germany.svg.png
1200px-Flag_of_Italy.svg.png
1200px-Flag_of_Spain.svg.png
Flag_of_Japan.jpg
1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg
2560px-Flag_of_Mexico.svg.png
download.png
2560px-Flag_of_India.svg.png
2560px-Flag_of_Israel.svg.png
Flag_of_Brazil.svg.png
download-1.png
Flag_of_Sweden.svg.png
Flag_of_Poland.svg.webp
Amazon Kindle eBook Also Available at these links.

Now Available in India, Brazil, Netherlands, Singapore, Belgium, Sweden, Poland and Mexico!!!

Now Available at Barnes & Noble US Online:
Now Available at Books A Million US Online:
Now Available at Book City CAN Online:
Now Available at Bookshop.org US Online:
Now Available at Powell's City of Books Online:
Now Available at Indigo (CAN) Online:
Now Available at Alibris (EU) Online:
Now Available at Agapea (EU) Online:
Now Available at Aphrohead (EU) Online:
Now Available at Blackwell's (EU) Online:
Now Available at Books Express (EU) Online:
Now Available at Eden Christian Books (EU):
Now Available at Foyles (EU) Online:
Now Available at Gardners (EU) Online:
Now Available at Waterstones (EU) Online:
Now Available at Booktopia (AU) Online:
Ophir Philippines Coffee Table Book Timothy Jay Schwab and Anna Zamoranos-Schwab The Periplus of the Erythraean Sea Antonio Pigafetta’s Journal The Cambridge Ancient History The Smithsonian Institute Yale University The Israel Museum The Louvre Museum British Museum Pomponius Mela, Chorographia Flavius Josephus The surueye of the vvorld... Dionysius Periegetes The Voyages and Adventures of Fernando Mendez Pinto, The Portuguese (Cogan) Pliny the Elder (Historia Naturalis) The Philippine Islands (Blair, Robertson) ​Europe and the Far East (Sir Robert K. Douglas, Cambridge University Press, 1904) The Journal of Island and Coastal Archaeology ​The International Journal of Nautical Archaeology The Institute for Maritime and Ocean Affairs History of the Philippine Islands (Antonio de Morga, 1609) ArcheoSciences Journal The Carpenter Report The Field Museum, Chicago Philippine Sociological Review Evolution of Island Mammals The Journal of History (Ronquillo)
AdobeStock_264123668.png
Ophir Philippines Coffee Table Project

The Lost Isles of Gold and the Garden of Eden | NOV 2020

ISBN-979-8-555-72787-9 | Library Of Congress Control Number: 1-9202569721

By Timothy Schwab and Anna Zamoranos-Schwab

Foreward by Dr. Grepor “Butch” Belgica, M. Div., D. Min.

Secretary of Religious Affairs, Republic of the Philippines

A high-quality pictorial view touring the Philippines with an abbreviated case as the ancient land of gold. 

Size: 10" x 12"   |   Length: 200 pages

Category: Non-Ficition: History & Geography  |  Format: Hardcover

IN PRINT:  NOW WORLDWIDE!     IN EBOOK: NOW AVAILABLE!!!

Initial Philippines Pressrun Published by: Living Miracle Foundation

NOW AVAILABLE INTERNATIONALLY THRU AMAZON:
In HARDCOVER, 8.25" x 11" (Reformatted) in:
1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
1200px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png
1024px-Flag_of_the_United_Kingdom_(2-3).
Flag_of_France.jpg
1200px-Flag_of_Germany.svg.png
1200px-Flag_of_Italy.svg.png
1200px-Flag_of_Spain.svg.png
Flag_of_Japan.jpg
1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg
download-1.png
Flag_of_Sweden.svg.png
Flag_of_the_Netherlands.svg.png
Flag_of_Poland.svg.webp
In SOFTCOVER, 8.25" x 11" (Reformatted) in:
1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
1200px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png
1024px-Flag_of_the_United_Kingdom_(2-3).
Flag_of_France.jpg
1200px-Flag_of_Germany.svg.png
1200px-Flag_of_Italy.svg.png
1200px-Flag_of_Spain.svg.png
Flag_of_Japan.jpg
1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg
download-1.png
Flag_of_Sweden.svg.png
Flag_of_the_Netherlands.svg.png
Flag_of_Poland.svg.webp
AdobeStock_264123668.png
Garden of Eden Revealed Lo Res Cover.jpg
AdobeStock_264123668.png
Garden of Eden Revealed:
The Book of Maps

APRIL 2024

ISBN-979-8-884-69583-2 | Library Of Congress Control Number: 1-13612723471

By Timothy Schwab and Anna Zamoranos-Schwab

A Full-Color presentation of over 75 High-Resolution, Historic Maps to the Garden and Land of Gold in the Philippines with explanation. We also prove Zipangu, the island of gold of Marco Polo is the Philippines NEVER Japan, locate the ancient Muslim isles of gold, and the Indian land of gold which is right there on maps never a mystery.

Print only. No eBook due to resolution but we will release a YouTube Series explaining these maps.

Size: 7" x 10"   |   Length: 168 pages  

Category: Non-Ficition: History & Geography  

Format: Paperback or Hardcover (Not PH)

1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
1200px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png
1024px-Flag_of_the_United_Kingdom_(2-3).
Flag_of_France.jpg
1200px-Flag_of_Germany.svg.png
1200px-Flag_of_Italy.svg.png
1200px-Flag_of_Spain.svg.png
Flag_of_Japan.jpg
1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg
Flag_of_Sweden.svg.png
Flag_of_the_Netherlands.svg.png
Flag_of_Poland.svg.webp
2560px-Flag_of_India.svg.png
Flag_of_Brazil.svg.png
download-1.png
Now Available at Barnes & Noble US Online:
Now Available at Books A Million US Online:
Now Available at Book City CAN Online:
Now Available at Bookshop.org US Online:
Now Available at Walmart US Online:
Now Available at Powell's City of Books Online:
Now Available at Indigo (CAN) Online:
Now Available at Alibris (EU) Online:
Now Available at Blackwell's (EU) Online:
Now Available at Eden Christian Books (EU):
Now Available at Foyles (EU) Online:
Now Available at Gardners (EU) Online:
Now Available at Waterstones (EU) Online:
Now Available at Booktopia (AU) Online:

Timothy Schwab Philippines

Timothy Jay Schwab Philippines

Timothy Schwab.   Ophir Philippines

Biography of Timothy Jay Schwab

Biography of Timothy Schwab

Biography of Timothy Schwab Philippines

Biography of Timothy Jay Schwab Philippines

PhilippinesFails.     Ophirian Heritage Conservatory

TAG ST Cover.png
AdobeStock_264123668.png

Ang Paghahanap sa

Kayamanan ni Haring Solomon:

 

ang nawawalang mga pulo ng ginto at ang hardin ng Eden

FULL TAGALOG BERSYON NGA THE SEARCH FOR KING SOLOMON'S TREASURE.

Ikaw ay papasok na sa pinakamahalagang paglalakbay sa lahat ng archaeological na pagtuklas. Ang mother lode na magpapalaway sa mga tulad ng Indiana Jones. Ang tunay na lupain ng ginto sa buong kasaysayan na humahantong sa lokasyon ng Halamanan ng Eden at Lupain ng Paglikha na nagpapakilala sa mga Ilog mula sa Eden sa ruta. Bakit ito mahalaga? Hindi mo kailanman mauunawaan ang heograpiya, kasaysayan o lalo na ang hula ng Bibliya kung wala itong naibalik na kaalaman sa kung ano ang ituturing ng marami na pinakatanyag na kaharian sa daigdig. Kung wala ito, hindi maaaring bigyang-kahulugan ng isang tao ang arkeolohiya nang may karunungan, panayam sa kasaysayan nang may katiyakan, mangaral ng isang sermon sa paksa nang may katotohanan o kahit na matugunan ang mga tanong na pang-elementarya. Bagama't itinatag sa Bibliya na siyang pinagmulan ng alamat na ito, suriin ang kasaysayan ng lahat ng arkeolohiya, heograpiya, linggwistika sa agham, atbp. na lahat ay nagsasama-sama upang ihayag na alam ng mundo at kahit papaano ay naligaw mga isang siglo na ang nakalipas. Ito ay hindi na isang misteryo at ngayon, malalaman mo ang kinaroroonan ng mga nawawalang isla ng ginto.

Size: 6" x 9"   |   Length: 466 pages  

Category: Non-Ficition: History & Geography   |   Format: Paperback

1200px-Flag_of_the_United_States.svg.png
1200px-Flag_of_Canada_(Pantone).svg.png
1024px-Flag_of_the_United_Kingdom_(2-3).
Flag_of_France.jpg
1200px-Flag_of_Germany.svg.png
1200px-Flag_of_Italy.svg.png
1200px-Flag_of_Spain.svg.png
Flag_of_Japan.jpg
1280px-Flag_of_Australia_(converted).svg
Flag_of_Sweden.svg.png
Flag_of_the_Netherlands.svg.png
Flag_of_Poland.svg.webp
2560px-Flag_of_India.svg.png
Flag_of_Brazil.svg.png
download-1.png
Now Available at Barnes & Noble US Online:
Now Available at Books A Million US Online:
Now Available at Book City CAN Online:
Now Available at Bookshop.org US Online:
Now Available at Powell's City of Books Online:
Now Available at Alibris (EU) Online:
Now Available at Agapea (EU) Online:
Now Available at Blackwell's (EU) Online:
Now Available at Foyles (EU) Online:
Now Available at Gardners (EU) Online:
Now Available at Waterstones (EU) Online:

SUPPORT RESOURCES:

 

The following resources have been made available in order to assist in the education process. In addition to a complete, comprehensive Sourcebook, we have made teaching resources available for small groups, churches and even schools.

Solomon's Treasure Sourcebook Timothy Jay Schwab and Anna Zamoranos-Schwab The Periplus of the Erythraean Sea Antonio Pigafetta’s Journal The Cambridge Ancient History The Smithsonian Institute Yale University The Israel Museum The Louvre Museum British Museum Pomponius Mela, Chorographia Flavius Josephus The surueye of the vvorld... Dionysius Periegetes The Voyages and Adventures of Fernando Mendez Pinto, The Portuguese (Cogan) Pliny the Elder (Historia Naturalis) The Philippine Islands (Blair, Robertson) ​Europe and the Far East (Sir Robert K. Douglas, Cambridge University Press, 1904) The Journal of Island and Coastal Archaeology ​The International Journal of Nautical Archaeology The Institute for Maritime and Ocean Affairs History of the Philippine Islands (Antonio de Morga, 1609) ArcheoSciences Journal The Carpenter Report The Field Museum, Chicago Philippine Sociological Review Evolution of Island Mammals The Journal of History (Ronquillo)
Free Solomon's Treasure SOURCEBOOK

2020 | Free With Solomon's Treasure Book Purchase

Free for all who purchase The Search for King Solomon's Treasure. Follow along as you read page by page and source by source. ​The complete, comprehensive Sourcebook of resources used includes over 280 pages with origin source document with link in most cases, additional commentary, maps including several we created to educate, complete attribution, etc.

Size: 8.5" x 11"   |   Length: 282 pages   |   Category: Non-Fiction  

Format: PDF Download - Electronic Only

Free with Book Purchase. Just email your receipt to thegodculture@gmail.com

And we will grant access. (Except cyber libelist who will be rejected)

Books Available on Amazon and Shopee Philippines with Expanded Distribution for Select Books at
Barnes & Noble, Books-A-Million, Powell's City of Books,
Strand Book Store (NYC), Book City (CAN),
Waterstones Booksellers (UK), Foyles(UK),
Blackwell's Oxford (UK), Dymock's Books (AU),
Betrand Livreiros (POR), Abe Books, Better World Books, Indigo, Alibris, Bookshop.org, Thriftbooks, Audible, etc.

NOW AVAILABLE AT Walmart with more retailers coming soon!

In-Store Pickup Available for Many.
bottom of page